Τετάρτη, 16 Δεκεμβρίου 2009

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚOΤΗΤΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ - Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Άσκηση 1
Διάλυμα ζάχαρης 8% w/w έχει μάζα 240gr.α) Πόσα gr ζάχαρη περιέχει; β) Πόσα gr νερό έχει;

Άσκηση 2
Ένα διάλυμα αλατόνερου περιέχει σε 250 gr διαλύματος 5gr αλάτι. Να βρείτε:α)Την περιεκτικότητα τοις% w/w του διαλύματος. β) 800 gr του παραπάνω διαλύματος πόσα gr αλάτι και πόσα gr νερό περιέχουν;

Άσκηση 3
Ενα διάλυμα (Α) έχει 75gr νερό και αλάτι. Προσθέτουμε κι άλλο νερό στο διάλυμα και το διάλυμα (Β) που προέκυψε έχει περιεκτικότητα 5% w/w και συνολική μάζα m=500gr.α) Πόσο νερό προσθέσαμε στο διάλυμα (Α); β) Ποια η επί τοις %w/w περιεκτικότητα του διαλύματο( Α);

Άσκηση 4
Σε 600 gr διαλύματος περιέχονται 25gr ζάχαρη, 30gr αλάτι και 20gr οινόπνευμα. α) Ποια η μάζα όλων των διαλυμένων ουσιών; β) Πόσα gr νερό περιέχονται στο διάλυμα; γ) Ποια η μάζα των στερεών διαλυμένων ουσιών και ποια των υγρών; δ) Να βρείτε την επί τοις % w/w περιεκτικότητα του διαλύματος σε αλάτι.

Άσκηση 5
Στην ετικέτα ενός εμφιαλμένου κρασιού χωρητικότητας 800 mL αναγράφεται η ένδειξη 14% v/v. Πόσα mL οινοπνεύματος θα εισαγάγει κάποιος στον οργανισμό του, όταν καταναλώσει όλο το κρασί;

1 σχόλια: