Πέμπτη, 1 Απριλίου 2010

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4Ο

ΠΙΕΣΗ

A. Να συμπληρώσετε το παρακάτω κείμενο με τις κατάλληλες λέξεις:

1. Πίεση ονομάζεται το πηλίκο της …………………….. που ασκείται
………………. σε μία επιφάνεια προς το ……………………. της επιφάνειας
αυτής.
2. Η πίεση που ασκούν τα υγρά σε κάθε σώμα που βυθίζεται σε αυτά ονομάζεται…………………. πίεση, ενώ η πίεση που ασκεί ο ατμοσφαιρικός αέρας που βρίσκεται σε αυτόν ονομάζεται ………………… πίεση.
3. Κάθε μεταβολή της πίεσης σε οποιαδήποτε σημείο ενός …………………
ρευστού είναι ……………………… σε όλα τα σημεία του ρευστού.
4. Σ’ ένα σώμα που βρίσκεται μέσα σ’ ένα υγρό ή αέριο ασκείται μια δύναμη με διεύθυνση ……………… και φορά προς ……………. που ονομάζεται άνωση.
5. Η άνωση είναι ίση με το …………………… του υγρού ή του αερίου που
…………
6. Όταν ένα σώμα επιπλέει στο νερό τότε η ……………….. του σώματος είναι
……………. από την πυκνότητα του νερό.

B. Μια κυρία με ψηλοτάκουνα ή ένας ελέφαντας πιέζει περισσότερο το έδαφος; Η κυρία έχει βάρος ΒΚ=500Ν και το εμβαδό του κάθε τακουνιού της είναι Ακ=1cm2. Ο ελέφαντας ζυγίζει ΒΕ=100000Ν και τα πέλματά του έχουν συνολική επιφάνεια ΑΕ=1000cm2.
  • Δείτε στις παρακάτω συνδέσεις μερικά ενδιαφέροντα πειράματα σχετικά με την πίεση και την άνωση από το ΕΚΦΕ Σερρών.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου